Alteracions de la parla

Dificultats articulatòries : dislàlia – disàrtria

Adquisició o producció irregular fonemes o paraules deguda a la mala coordinació dels moviments necessaris per a l’articulació, a deficiències en els òrgans fonadors, o a causa d’una lesió en el sistema nerviós central.

Contacta amb nosaltres

Retard de llenguatge expressiu

Dificultat en la utilització de la paraula parlada per comunicar les pròpies experiències als altres i en el desenvolupament de la comunicació. Manca d’eficàcia durant l’aparició del llenguatge i/o dificultats el procés comunicatiu.

Trastorn Específic del Llenguatge (TEL)

Dificultat del llenguatge dels nens, amb rendiments adequats en tests d’intel·ligència, sense alteracions auditives i sense antecedents de dany neurològic.

Ús de sistemes alternatius de comunicació

Llenguatge que utilitzen aquelles persones que, a causa d’una greu lesió cerebral o síndrome neurològica, no poden comunicar-se ni expressar-se amb cap llenguatge oral i n’ha de fer ús d’un adaptat amb ajuts tècnics, com facilitadors del procés d’ensenyament/aprenentatge, utilitzant símbols, pictogrames, etc.

Afàsies

Alteracions del llenguatge produïdes per Accident Vascular Cerebral (AVC) Traumatismes Cranioencefàlics (TCE), Tumors Cerebrals o d’altres afectacions del sistema nerviós o malalties neurodegeneratives.