Trastorns del llenguatge escrit

Dislèxia

Dificultat persistent en l’adquisició de la lectura i l’escriptura, independentment del nivell intel·lectual. El nen dislèctic llegeix amb dificultat, cometent errors en canviar lletres, ometent síl·labes o inventant-se paraules.
Aquest problema d’automatització especialment en la lectura i l’ortografia també es vincula en ocasions amb el càlcul aritmètic.

Contacta amb nosaltres

Dificultats en la lectoescriptura i la comprensió

Quan manca habilitat en la parla, l’escolta i/o la lectura, aspectes tots ells íntimament relacionats amb l’adquisició del llenguatge, es veuen afectades les destreses en l’escriptura.

Disgrafia

Es manifesta com una dificultat en reproduir tant signes alfabètics com numèrics, així com en gestionar i distribuir els espais i línies d’escriptura . Té implicacions exclusivament amb el grafisme, entès com una interiorització d’habilitats motrius i no necessariament amb les regles ortogràfiques.

Disortografia

Manca d’habilitat per a recordar les regles ortogràfiques del llenguatge escrit, sovint vinculada a la dislèxia i/o a problemes atencionals, i que afecta al rendiment acadèmic sobretot en els alumnes de secundària.