Alteracions en la deglució

Teràpia miofuncional

Especialitat de la logopèdia que s’ocupa de prevenir, diagnosticar i reeducar els desequilibris musculars del sistema orofacial, a fi d’aconseguir restablir les funcions i patrons correctes, sobretot pel que fa a la masticació i la deglució. Aquesta especialitat està estretament vinculada als professionals odontòlegs, ortodoncistes i cirurgians maxil·lofacials.

Deglució atípica

Disfunció deguda a un mal hàbit en la funció de la deglució i que pot produir alteracions en la correcta articulació d’alguns sons, a més d’alteracions dentàries i del sistema estomatognàtic.

Disfàgia

Trastorn funcional de la motilitad orofaríngea que afecta a la propulsió de l’aliment durant la deglució, i que sovint té relació amb les malalties neurològiques o l’envelliment.

Trastorns de l’ATM (Articulació Temporo-Mandibular)

La disfunció de l’articulació temporomandibular apareix quan la l’os temporal, en la base del crani, i la mandíbula perden la capacitat de treballar en sincronia. És una enfermetat del sistema estomatognàtic, que es manifesta amb dolor, falta de adaptació funcional muscular i/o oclusió irregular.