Què és la psicopedagogia?

És l’especialitat que estudia els comportaments humans en situacions socioeducatives, per tant, s’ocupa de les dificultats en els processos d’aprenentatge i la repercussió que aquests tenen sobre el rendiment escolar del infants.

La prevenció, la detecció i compensació o solució de possibles dificultats en el procés d’aprenentatge és imprescindible per afavorir un correcte desenvolupament cognitiu i emocional dels nostres infants i joves.

Contacta amb nosaltres

Com pot intervenir-hi el psicopedagog o la psicopedagoga?

Donant eines i estratègies per gestionar el treball:

  • Dissenyant i desenvolupant programes educatius individualitzats
  • Ensenyant tècniques i hàbits d’estudi
  • Fent orientació acadèmica o professional
  • Ensenyant habilitats socials
  • Solucionant dificultats en el procés d’aprenentatge