Tallers

Són molts els nois i noies que tenen un baix rendiment acadèmic per manca de coneixement i d’hàbits d’estudi. Per a ells hem pensat aquest taller. Per aconseguir un millor rendiment del temps d’estudi, primer s’ha de planejar i després organitzar-lo. Massa vegades ens trobem que l’alumne no el sap aprofitar. Així doncs, haurem de fer un pla individualitzat. Li ensenyarem a:

  • Saber distribuir el temps.
  • Millorar la capacitat d’atenció i de memòria.
  • Potenciar la capacitat de raonament i comprensió.
  • Progressar quant als recursos personals necessaris per realitzar les diferents activitats.

En quant a les matèries concretes:

  • Trobar idees principals en un text o un problema i destriar-ne les més importants.
  • Saber planificar la resolució de problemes.
  • Utilitzar la tècnica de subratllat i l’elaboració d’esquemes.
  • Saber fer un resum.
  • Com fer un examen: la presentació formal, l’ortografia, la planificació dels continguts i la revisió posterior.

Per a tot això, establirem un programa d’estudi amb objectius concrets i personalitzats para a cada alumne, en funció del seu nivell real i atenent a la demanda de l’escola.

Contacta amb nosaltres